Fasádní barvy

Disperzní fasádní barvy

Sigma Facade coat matt

Disperzní matná fasádní barva

Silikátové fasádní barvy

Sigma Silikat facade

SIGMA Silicat Topcoat MAtt, vodou ředitelná fasádní barva bez obsahu rozpouštědel a ředidel na bázi křemičitanu podle VOB / C, DIN 18363 oddíl 2.4.1, pro vnitřní i vnější použití.

Silikonové fasádní barvy

Sigma Siloxan Topcoat Matt

100% akrylátové

Sigma Sigmatorno Housepaint

Elastické fasádní nátěry

Sigma Elastocoat